מילוי קמטים וטישטושם

קמטים נאזולאביאלים ומריונטות:

מריונטותניקול

דוגמאות לפני ואחרי:

קמטוטים מעל לשפתיים:

דוגמאות לפני ואחרי: