תוכניות טלוויזיה ורדיו

פינתי הקבועה בתוכנית "מרגישות יופי" בערוץ קשת 12

פינה קבועה בתוכנית "הביוטי" של רדיו תל-אביב

תוכנית אצל פרופסור קרסו "חיים בריא"

בתוכנית "חיים בריא" של פרופ' קרסו בערוץ 13

התוכנית ״סודות היופי״ עם הילה נחשון ומימי לוזון

מילון היופי בערוץ 12 02.05.2020

בסלון עם שרון בערוץ 13 23.01.2019

לבחור נכון עם מיכל צפריר בערוץ 10 10.01.2019

הפרופסורים בערוץ 13 17.02.2019